@ulzzangmakeup.dy

Bút này vẽ eyeliner tốt lắm á mấy bà, dành cho người mới vẽ mi dưới rất dễ dàng💄#douyin抖音 #douyin #makeuptutorial #chinatown #chinamakeup #makeuplooks #eyeliner #foryou #trangdiem #makeup #ulzzangmakeupdy #beautytips #uljjangmakeup #viral #eyebrowtutorial #ulzzangmakeup

♬ Cute – Aurel Surya Lie

@ulzzangmakeup.dy

Bút này vẽ eyeliner tốt lắm á mấy bà, dành cho người mới vẽ mi dưới rất dễ dàng💄#douyin抖音 #douyin #makeuptutorial #chinatown #chinamakeup #makeuplooks #eyeliner #foryou #trangdiem #makeup #ulzzangmakeupdy #beautytips #uljjangmakeup #viral #eyebrowtutorial #ulzzangmakeup

♬ Cute – Aurel Surya Lie
Tiktok by ulzzangmakeup.dy

By Kate