WORLD PREMIERE: 14/01/2018 – Sarral (SPAIN)
AMERICAN PREMIERE: Bronx World Film INC – Spanish Film Cycle – ¡España Hoy!
SemiFinalist BEST DANCE International Music Video Underground December 2017
1st prize 2nd edition VideoDance Brasil 2018
Official Selection Jacksonville Dance-Film Festival
Official selection [C]Screen Festival 2018
Official selection Global Short Film Awards 2018
AVBODY: Symposium on the Audiovisual Body 2018
ScreenDance Festival Official Selection 2018
Finalist Best Dance Film AltFF Spring 2018 (Alternative Film Festival)
Programación oficial Octubre TV – Plataforma Digital Audiovisual del Grupo Octubre
Official Selection 3rd Braga International Video Dance Festival
Official selection Dança para tela – Cult Dance 2018 (Brasil)
Nit de la dansa a la Palmera 2018 – Tarragona
Official selection – WomenCinemakers Biennale 2018
I Conferencia Internacional Atenea Mujeres Artistas Tecnólogas – Valencia 2018
Official selection VeNe – Malta, the European Capital of Culture for 2018
VRN Creative Image 2018 Conference
Official selection 24h Video Dance On Air ikonoTV (Berlín)
Bronx World Film Cycle – Summer 2018
Official selection FIVA 8 – Festival Internacional de Videoarte de Argentina
Festival COS Reus 2018 – Tallers
Official selection ViDEOSKiN at The Edge Gallery in Whitehorse, Yukon, Canada 2018
Acervo Videodanza
Official selection InShadow – Lisbon ScreenDance Festival 2018
Els Micos – CEIP Eladi Homs 2018
Framelight reviews – https://www.framelight.org/single-post/2018/11/15/Quadrant-Marta-Arjona-Blasca-Mei-Casabona-Spain-2017
Official selection 12a. MIVSC (Mostra Internacional de Videodança de São Carlos)
Official Selection Parlem Contemporani? (Vídeo&Vídeoart) – Convent de les Arts – Alcover 2018
SELECCIÓN IMARP 2018 – MOSTRA INTERNACIONAL DE DANÇA – IMAGENS EM MOVIMENTO A CÉU ABERTO 2018
Bronx World Film INC – Spanish Film Cycle – ¡España Hoy! – 2019 – Especial retrospectiva
29th MEDIAWAVE – ANOTHER CONNECTION International Film Festival (ON THE ROAD Online Film Festival)
Happy Body to You – 8M BCN
Official Selection DANCE FILM FESTIVAL PRAGUE 2019

Socialment la importància de la identitat, del gènere, de trobar un rol en l’entorn més pròxim, fa que visquem presos dels altres. Per què és tan important com ens veuen? Per què ens prenem tantes molèsties en la lluita per agradar, pel poder i pel control? El gènere ens defineix, però la comparativa entre home i dona que marca la nostra cultura ens empresona. Aquesta lluita entre la dualitat femenina i masculina és el que vol transmetre QUADRANT, i ho fa a la pedrera d’alabastre la Coma-Ral, un entorn viu envoltat del record d’aquells HOMES que el 1917 ocupaven i extreien la pedra amb les seves mans. Any de revoltes, any de lluites per aconseguir drets fonamentals com la igualtat d’uns i altres. En fa 100 anys, i de la mateixa manera que Sarral celebra el centenari de l’obertura del primer taller modern d’alabastre al municipi, efemèride que va crear una tradició artesana única que ha perdurat fins als nostres dies; hem de seguir lluitant per un món just i igualitari.

Socially, the big sense of identity, of gender, of finding a role in the closest environment, makes us living prisoners from each other. Why is so important how we are seen? Why we take so much trouble in the fight of liking, in power and control? Gender defines us, but the comparative between men and women that marks our culture jails us. This fight between femenine and masculine duality is what QUADRANT wants to transmit, and it makes it in the alabaster’s quarry la Coma-Ral, a life environment surronded by the memory of those MEN who in 1917 occuped and extracted the stone with their own hands. Year of revolutions, year of fights for achieving fonamental rights such as the equality between each others. It has been 100 years, and like Sarral is celebrating the centenary from the aperture of the first modern alabaster workshop in the village, an event that created a unique artistic tradition that today is still alive; we have to still fighthing for a fair and equal world.

Likes: 6

Viewed:

source

By Kate